پاک کردن تاتو ابرو به روش ترکیبی با جدیدترین دستگاه کیوسوئیچ و co2 فرکشنال • دستگاه لیزر کیوسوئیچ با شکستن رنگهای زیر پوست باعث از بین رفتن رنگ تاتو و قسمت های تیره پوست که در اثر عوامل خارجی ایجاد شده اند می شود. https://t.co/rrsUHRvuEd #پاک_کردن_تاتو #کیوسوئیچ #اینستا